Projemiz

Erasmus+ Spor  Destekleri; Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülecek olan projelerdir. Herhangi bir program ülkesinden spor alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ya da kâr amacı gütmeyen kuruluşlar Erasmus+ Spor Desteklerinden yararlanabilmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki başlıklardaki faaliyetler desteklenmektedir.

  • Spor ile ilgili alanlardaki “İşbirliği Ortaklıkları”
  • Kâr amacı gütmeyen “Spor Etkinlikleri”
  • Küçük İşbirliği Ortaklıkları

Her bir faaliyet için ortaklık sayıları, faaliyet süreleri ve hibe destekleri farklılık göstermektedir

Integration of Refugees Through Sport 

Brüksel Eğitim, İşitsel, Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na Erasmus+ Spor programı kapsamında sunmuş olduğumuz “Integration of Refugees Through Sport” başlıklı projemiz kabul edilmiştir.

Projemiz, antrenörlerin, beden eğitimi öğretmenlerin, spor eğitmenlerin ve aday spor bilimcilerin entegrasyon, gelişim ve adaptasyon ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve mültecilerin spor yönetimi alanındaki gelecekteki ihtiyaçlarının tespit edilmesini hedeflemektedir.

Proje, içerdiği dezavantajlı hedef gruplarla birlikte alanında çalışan Spor Antrenörleri ve Eğitimlerini, dâhil etme ve eşit fırsatlar sağlama içerisinde perspektif ve müfredat geliştirmenin bir aracı olarak Sporla Eğitim Yöntemi  kullanmaya odaklanmaktadır.

Spor organizasyonları içinde göçmenlerin sorumluluk pozisyonlarına daha fazla katılım sağlamada anahtar bir ara adım, spor yöntemleri aracılığıyla nihai göçmen hedefleri ve çalışan operatörlerin (Spor Antrenörleri ve Eğitmenleri) geniş kitlesi için gerekli metodolojik kapasitelerin geliştirilmesidir. 

 

 Proje Faaliyetleri:

  • Proje Yönetimi
  • Araştırma ve Anketler
  • El Kitabının Hazırlanması
  • Eğitim Kılavuzun Hazırlanması
  • Kendi Kendine Öğrenme Yolunun Oluşturulması
  • Yaygınlaştırma ve Görünürlük
  • Proje İzleme ve Değerlendirme

Projemizin Ortakları:

Karasu Gençlik Sanat ve Spor Kulübü (KAR-GENÇ) – Türkiye

Universidad Catolica De Murcia (UCAM) – İspanya

Uluslararası Eğitim ve Gelişim Geliştirme Merkezi (CEIPES) – İtalya

*Projemizin 01.01.2020 tarihinde başlayıp, 31.12.2020 tarihinde sona erecektir

YENİ GALERİLER

IRTS Project

Bu proje, "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz."

IRTS Project

Çay Mahallesi 123 Sokak No:5/4
66700 Sorgun / Yozgat

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.